Registrační formulář pro nového člena (aktivní člen)

REGISTRACE NOVÉHO ČLENA 
AMK PLOCHÁ DRÁHA KOPŘIVNICE

Členství klubové - pro osoby, které chtějí být aktivním členem klubu

Bude vybrán symbolický poplatek 100 KČ na rok - tento člen bude mít jisté výhody v podobě volného vstupu na akce pořádané AMK Plochá dráha Kopřivnice apod.
Poplatek posílejte na účet: 4422704399/0800 (v poznámce uveďte své jméno příjmení)

Osobní údaje:


Zákonný zástupce (pokud je žadatel nezletilý):