Registrační formulář pro nového člena (neaktivní člen)

REGISTRACE NOVÉHO ČLENA 
AK PLOCHÁ DRÁHA KOPŘIVNICE

Individuální (fanoušek klubu) - pro osoby, které nechtějí být aktivní, ale podporují klub

Osobní údaje:


Zákonný zástupce (pokud je žadatel nezletilý):